เว็บไซต์ taksilahotel.com

เว็บไซต์ taksilahotel.com

เว็บไซต์ taksilahotel.com

ออกแบบและทำเว็บไซต์ โรแรมตักสิลา มาหสารคาม http://www.taksilahotel.com เน้นดีไซน์ความสวยงาม รายละเอียดดูง่าย ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมระดับสากล การออกแบบเว็บไซต์ โทนสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสีประจำของแบรนด์ เน้นการวาง Layout ที่ใช้งานง่าย สะอาดตา ดูน่าเชื่อถือ

รายละเอียดการออกแบบเว็บไซต์

  • ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Taksila Hotel
  • ระบบจัดการข้อมูล สมุดเยี่ยม ระบบจองห้องพัก
  • ออกแบบเว็บตามเอกลักษณ์ของแบรนด์
  • แนวดีไซน์ : Hotel Booking
  • ทำเว็บด้วย: PHP

ฟังก์ชันเสริมที่จำเป็นต่อเว็บไซต์โรงแรม

  • เชื่อมต่อกับระบบ Google Analysis เพื่อเก็บสถิติเว็บไซต์
  • เชื่อมต่อกับระบบ Google Master Tools
  • ติดตั้งระบบ Security เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์ taksilahotel.com

© Copyright 2024 All Rights Reserved. | Design by iJude.net